Business Intelligence

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Intelligence
Autor práce:
Dokoupil, Otakar
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rydzi, Daniel
Osoba oponující práci:
Šalamon, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je seznámení s Business Intelligence a zpracování vývojového trendu, který ovlivňuje podobu řešení Business Intelligence v podniku ? Business Activity Monitoring. Pro zpracování tohoto tématu byla použita metoda studia odborných pramenů, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Hlavním přínosem práce je ucelený, v českém jazyce zpracovaný materiál pojednávající o Business Activity Monitoring. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Prvních pět je věnováno problematice Business Intelligence, poslední se zabývá tématem Business Activity Monitoring.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 7. 2006
Datum podání práce:
1. 9. 2006
Datum obhajoby:
20.09.2006

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3320_xdoko01.pdf [704,41 kB]
Oponentura:
856_Šalamon.pdf [44,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
3320_rydzid.pdf [86,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3320/podrobnosti