Mestská zeleň a inštitucionálny rámec jej zabezpečovania

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mestská zeleň a inštitucionálny rámec jej zabezpečovania
Autor práce:
Sukupová, Kristína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vejchodská, Eliška
Osoba oponující práci:
Jílková, Jiřina
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The thesis Urban green spaces and its institutional framework attempts to analyze different cases of urban green spaces foundation and administration in which various public and private entities act. Based on these foundations it tries to come with an overview of the most important forms of provision of greenery in cities. Through research of available literature we came to the understanding that greenery in urban environments is not just a result of municipal service provided by a public authority but to its foundation, administration, financing and maintenance contribute also other entities. The overview created in the thesis is not exhaustive but can serve as an inspiration for various subjects at a time when local public authorities do not have sufficient resources to ensure satisfactory range and quality of public green.
Klíčová slova:
urban parks maintenance; urban parks management; Garden Squares; Community Gardens; BIDs; Friends of the Park Groups; communal services; Urban green areas; Gated Communities; ecological functions of urban greenery; public green spaces; urban parks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Environmental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2012
Datum podání práce:
5. 6. 2012
Datum obhajoby:
11.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35381_xsukk00.pdf [1,48 MB]
Oponentura:
27545_jilkovaj.pdf [123,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
35381_vejchode.pdf [118,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35381/podrobnosti