Základní registry státní správy se zaměřením na identifikaci osob

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Základní registry státní správy se zaměřením na identifikaci osob
Autor práce:
Baranová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Toman, Prokop
Osoba oponující práci:
Rosický, Antonín
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se soustředí na problematiku registrů státní správy se zaměřením na identifikaci osob. V analýze je porovnáván stávající stav systému registrů státní správy s budoucím stavem systému, po zavedení Informačního systému Základních registrů k 1. červenci 2012. Teoretická část se zabývá historií veřejných registrů, důležitými milníky, vývojem a popisem systému a legislativou relevantního prostředí ČR. V praktické části je provedena analýza a porovnání obou stavů na vybraných životních situacích. Zahrnuje i popis fungování vnitřních procesů nově zavedeného Informačního systému Základních registrů, jeho logiky, infrastruktury a propojenosti prvků.
Klíčová slova:
základní registry; občanský průkaz; eGovernment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 10. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
12.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34222_xbarj66.pdf [2,39 MB]
Veřejná příloha:
6703_xbarj66.pdf [2,39 MB]
Oponentura:
25455_rosicky.pdf [103,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
34222_toman.pdf [423,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34222/podrobnosti