Millennium Development Goals critical perspective from Central Asia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Millennium Development Goals critical perspective from Central Asia
Autor práce:
Jaganjacová, Nina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Campbell, Jan
Osoba oponující práci:
Šikýř, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Stejně jako svět, i kvalita života lidí v něm je rozmanitá. Země Střední Asie mají téměř stejnou historii, kulturu i přírodu, přesto však mají rozdílné problémy v oblasti rozvoje, životního prostředí, zdraví nebo obchodu. Žádná ze zemí v této oblasti nedosahuje dostatečné životní úrovně podle Organizace Spojených Národů, vytvořila OSN Rozvojové cíle tisíciletí a touto cestou se snaží pomoci zlpšit vývoj ve všech nerozvinutých zemých. Cíle práce jsou zhodnotit a popsat Rozvojové cíle tisíciletí v regionu Střední Asie, zejména v Kazachstánu a kriticky tyto cíle zhodnotit na základě interview se zaměstnanci mezinárodních organizací, kteří se v současné době aktivně podílí na naplňování RCT v Kazachstánu a na průzkumu nezúčastněných evropanů.
Klíčová slova:
Evropa a Střední Asie; Kritické Zhodnocení ; Evaluace RCT (Rozvojových cílů tisíciletí); Rozvojové cíle tisíciletí; Kazachstán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
08.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37413_xjagn00.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
27321_sikyrm.pdf [53,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
37413_camj01.pdf [292,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37413/podrobnosti