Získávání a výběr zaměstnanců

Autor práce: Pašková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Osoba oponující práci: Stříteský, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Získávání a výběr zaměstnanců
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analyzovat proces získávání a výběru zaměstnanců ve skupině ELTODO EG, a.s., identifikovat přednosti a nedostatky uplatňovaných zásad a postupů, popřípadě navrhnout lepší nebo alternativní řešení. Celá práce je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž první tři zahrnují teoretickou část a zbylé čtyři praktickou část.
Klíčová slova: výběr; získávání; organizace; zaměstnanci; uchazeči

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Získávání a výběr zaměstnanců
Překlad názvu: Recruitment process and hiring of employees
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of this bachelors work is analyzing recruitment process in company ELTODO EG, a.s. Aim is to identify advantages and deficiencies on applied procedures and suggest better or alternative solution. The whole work is divided into seven chapters which first three chapters are theoretical and remaining four chapters are practical.
Klíčová slova: organization; applicants; employee; hiring; recruitment process

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 08.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce34036_xpasv00.pdf [1,01 MB]
Oponentura26680_stritesm.pdf [130,95 kB]
Hodnocení vedoucího34036_sikyrm.pdf [45,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34036/podrobnosti