Content strategy: Příprava a návrh obsahu pro web organizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Content strategy: Příprava a návrh obsahu pro web organizace
Autor práce:
Ambrož, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Střížová, Vlasta
Osoba oponující práci:
Javůrek, Adam
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou oboru obsahové strategie (content strategy), metodami a postupy přípravy, návrhu a tvorby obsahu firemního webu dle stanovených cílů. V teoretické části je definována role content strategy, je představen životní cyklus obsahu webu a možné přínosy a výstupy obsahové strategie ve všech jejích fázích: přípravy, analýzy, tvorby, vyhodnocení a správy obsahu. Diskutována je také interakce s dalšími obory webdesignu a zákonné limity, které ovlivňují vytváření internetového obsahu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout novou obsahovou strategii pro web společnosti. Po popsání výchozí situace a stanovení cílů jsou aplikovány metody systematického nakládání s webovým obsahem. Prostřednictvím výstupů obsahové strategie (definice cílové skupiny, analýza konkurence, inventura stávajícího obsahu, analýza klíčových slov, návrh informační architektury, style guide, model obsahu, plán obsahu, proces tvorby a správy obsahu) získává zájemce o problematiku vodítko, kterým se může inspirovat ve své praxi.
Klíčová slova:
online marketing; copywriting; obsahová strategie; content strategy; content management; webdesign; obsah firemního webu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2011
Datum podání práce:
5. 5. 2012
Datum obhajoby:
11.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32875_xambj00.pdf [2,22 MB]
Oponentura:
23359_Javůrek.pdf [436,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
32875_strizov.pdf [418,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32875/podrobnosti