What is the impact of EUR/CZK exchange rate on different labour markets in the Czech Republic?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
What is the impact of EUR/CZK exchange rate on different labour markets in the Czech Republic?
Překlad názvu:
Jaký je vliv směnného kurzu mezi Českou korunou a Eurem na různé trhy práce v České republice
Autor práce:
Šimáně, Jaromír
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Johnson, Aaron
Osoba oponující práci:
Chytilová, Helena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá krátkodobé vlivy reálného a nominálního měnového kurzu mezi Českou korunou a Eurem na český trh práce. 27 různých trhů práce je analyzováno, 5 z nich je signifikantně ovlivněno směnným kurzem s elasticitami mezi -0.09 a -0.50. U všech z nich posílení koruny snížilo zaměstnanost. Nelineární metoda autorů Belke a Göcke je vysvětlena, použita a porovnána s metodou nejmenších čtverců. Běžné statistiky zaměstnanosti jsou rozšířeny o počty volných pracovních míst.
Klíčová slova:
zaměstnanost; směnný kurz; hystereze na trhu práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2012
Datum podání práce:
23. 5. 2012
Datum obhajoby:
13.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36247_xsimj00.pdf [1,11 MB]
Oponentura:
27059_chyh01.pdf [1,44 MB]
Hodnocení vedoucího:
36247_qjoha01.pdf [269,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36247/podrobnosti