Zdravý životní styl a český spotřebitel

Autor práce:
Kubešová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Chytková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zdravý životní styl a český spotřebitel
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje zdravému životnímu stylu. Konkrétně se zaměřuje na to, jaký vliv má tento styl na zdraví člověka a jakým životním stylem žije česká populace. Práce shrnuje zásady zdravého životního stylu a v praktické části odkrývá životní styl obyvatelstva pomocí segmentace trhu a dat MML-TGI za účelem nastínit firmám, jaké nástroje přesně zacílí spotřebitele a osloví ho.
Klíčová slova:
segmentace trhu; zdravý životní styl; zdraví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra marketingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zdravý životní styl a český spotřebitel
Překlad názvu:
Healthy lifestyle and Czech consumers
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on healthy lifestyle. It concentrates specifically on impact on human health and which lifestyle lives Czech population. This work summarizes the principles of helathy lifestyle and reveals lifestyles of Czech people with market segmentation and MML-TGI data in the practical part. This can help firms in targeting and addressing people within healthy lifestyle.
Klíčová slova:
market segmentation; healthy lifestyle; health

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Marketing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2011

Datum podání práce:
15. 5. 2012

Datum obhajoby:
13.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33111_xkubj57.pdf [765,14 kB]

Oponentura:
25886_vavra.pdf [318,73 kB]

Hodnocení vedoucího:
33111_xchyz01.pdf [59,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33111/podrobnosti