České bankovky : padělání a ochranné prvky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
České bankovky : padělání a ochranné prvky
Autor práce:
Zajícová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Žák, Květoslav
Osoba oponující práci:
Pithart, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Kapitola, která má přinést úvod do celé problematiky peněz a jejich padělání, se nazývá "Peníze". Pomocí teoretické a empirické definice peněz jsou představeny peníze, zmíněn jejich historický vývoj ve světě i na českém území. Kapitolu uzavírá část věnovaná peněžnímu oběhu. Vývoji padělání a jeho trestání se věnuje třetí kapitola. Dále v ní nalezneme řadu konkrétních případů penězokazectví v Čechách a na Moravě a část zabývající se padělatelskými praktikami nacistů během 2. světové války v koncentračním táboře Sachsenhausen. Další kapitola se věnuje jednotlivým ochranným prvkům, které můžeme najít jak na českých tak na většině světových platidel. Pátá kapitola, kterou začíná praktická část, přináší vyobrazení českých peněz a ukazuje, kde se nachází který prvek. Analýza současné situace, což je hlavní cíl diplomové práce, je provedena v kapitole č. 6. Následuje kapitola věnovaná dotazníkovému průzkumu mezi českou veřejností, který byl provoden v únoru a březnu 2012. Obsahuje jednak základní hypotézy a vyhodnocení ale také závislosti a zajímavosti. Vzor dotazník je součástí příloh. Poslední kapitolou je závěr, kde se objeví návrhy a podněty na zlepšení povědomí o ochranných prvcích a také shrnutí celé praktické části.
Klíčová slova:
mince; peníze; ochranné prvky; Česká národní banka; bankovky; padělání; Sachsenhausen; Adolf Burger

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 5. 2011
Datum podání práce:
31. 12. 2011
Datum obhajoby:
13.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31887_xzajm09.pdf [3,51 MB]
Veřejná příloha:
6897_xzajm09.pdf [81,00 kB]
Oponentura:
27313_Pithart.pdf [671,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
31887_zakk.pdf [40,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31887/podrobnosti