Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie hodnoty a její význam pro ekonomii jako vědu
Autor práce:
Färber, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pavlík, Ján
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce předkládá pozitivní odpověď na otázku, zda je teorie hodnoty neprávem opomíjeným tématem ekonomie. Činí tak pomocí tematizace logické a historické geneze samotného pojmu hodnoty a zaměřením pozornosti na důsledky, které z jeho povahy plynou, jednak pro samotný pojem hodnoty a jeho použitelnost, jednak pro ekonomii jako vědu a některé její oblasti (teorie volby, teorie peněz a teorie rozdělování).
Klíčová slova:
objektivní hodnota; metodologie ekonomie; subjektivní hodnota; teorie volby; Teorie hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 11. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
15.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34651_xfarj04.pdf [1,21 MB]
Oponentura:
27033_potp01.pdf [168,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
34651_pavlik.pdf [117,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34651/podrobnosti