Realizace a kontrola grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost u zprostředkujícího subjektu MV ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Realizace a kontrola grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost u zprostředkujícího subjektu MV ČR
Autor práce:
Cvikýřová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Galuszková, Věra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na finanční stránku v oblasti grantových projektů, které jsou financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Daný operační program čerpá prostředky z Evropského sociálního fondu. V České republice je administrace projektů koordinována řídícím orgánem Ministerstvem práce a sociálních věcí a jako jedním ze zprostředkujících subjektů působí Ministerstvo vnitra. V textu jsou popsány způsobilé výdaje, průběh platebních operací a kontrolní systém. Závěrem této práce je shrnutí aktuálních problémů v rámci čerpání ze strukturálních fondů. Fondy evropské unie jsou u nás stále něčím novým, a proto probíhají workshopy a školení pro příjemce, jejichž hlavním cílem je zajištění hladšího průběhu realizace projektů a zároveň dochází k upřesňování metodických pokynů ze strany řídícího orgánu.
Klíčová slova:
zprostředkující Ministerstvo vnitra ČR; strukturální fondy; Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
18.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33629_xcvij00.pdf [1,48 MB]
Oponentura:
27453_Galuszková.pdf [164,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
33629_kralicek.pdf [27,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33629/podrobnosti