Kvalita potravin na českém trhu - regionální potravina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvalita potravin na českém trhu - regionální potravina
Autor práce:
Zanklová, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá označováním potravin značkami kvality v EU a v České republice se zaměřením na používání značky Regionální potravina. V první částku je popsáno označování potravin značkami kvality EU a na českém trhu. V další části je popsána značka a soutěž Regionální potravina. Dále je zde vyhodnocení vlastního výzkumu v oblasti těchto značek. Poslední kapitola je věnována vytvoření nové marketingové strategie pro prodejnu Jednoty, spotřebního družstva v Toužimi.
Klíčová slova:
soutěž; produkt; značka; regionální potravina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
19.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35655_qzani00.pdf [984,24 kB]
Oponentura:
27808_zeman.pdf [41,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
35655_filipova.pdf [41,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35655/podrobnosti