Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kvalita potravin na českém trhu - regionální potravina

Autor práce: Zanklová, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvalita potravin na českém trhu - regionální potravina
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá označováním potravin značkami kvality v EU a v České republice se zaměřením na používání značky Regionální potravina. V první částku je popsáno označování potravin značkami kvality EU a na českém trhu. V další části je popsána značka a soutěž Regionální potravina. Dále je zde vyhodnocení vlastního výzkumu v oblasti těchto značek. Poslední kapitola je věnována vytvoření nové marketingové strategie pro prodejnu Jednoty, spotřebního družstva v Toužimi.
Klíčová slova: soutěž; produkt; značka; regionální potravina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvalita potravin na českém trhu - regionální potravina
Překlad názvu: Food quality in the Czech market - regional food
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work deals with the labeling of food quality marks in the EU and the Czech Republic with a focus on Regional food branding. The first chapter describes the labeling of quality brands in the EU and on the Czech market. The second chapter describes the brand and Regional food competition. Then there is the evaluation of our own research on these brands. The last chapter is devoted to creating a new marketing strategy for the store Jednota, consumer cooperatives in Toužim.
Klíčová slova: brand; regional food; competition; product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2012
Datum podání práce: 1. 6. 2012
Datum obhajoby: 19.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35655_qzani00.pdf [984,24 kB]
Oponentura27808_zeman.pdf [41,28 kB]
Hodnocení vedoucího35655_filipova.pdf [41,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35655/podrobnosti