Příjmová nerovnost v modelových zemích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Příjmová nerovnost v modelových zemích
Autor práce:
Kovář, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci:
Picka, Jakub
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je poskytnou komplexní pohled na problematiku příjmové nerovnosti jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Za pomoci "modelových zemí" s vybraných nástrojů k měření příjmové nerovnosti je názorně demonstrována příjmová nerovnost v praxi. Zamýšlený přínosem této diplomové práce bylo poukázat na příjmovou nerovnost a v rámci odlišných hospodářských, politických a sociálních podmínek u vybraných modelových zemí.
Klíčová slova:
Příjmová nerovnost; Modelové země; Nástroje měření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2010
Datum podání práce:
10. 12. 2011
Datum obhajoby:
18.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28976_xkovp23.pdf [3,14 MB]
Oponentura:
26593_xpicj900.pdf [153,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
28976_klazar.pdf [37,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28976/podrobnosti