Stabilita vládních koalic: regionální versus britské stranické preference

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Stabilita vládních koalic: regionální versus britské stranické preference
Autor práce:
Nezdarová, Bára
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Reschová, Jana
Osoba oponující práci:
Kuta, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předkládaná práce je zaměřena na labouristy vedené koaliční vlády ve Skotsku a Walesu. Regionální organizace Labouristické strany užívají značný stupeň autonomie, jež jim umožňuje formulovat vlastní politický program, stanovit podmínky vzniku a průběhu koaličních vlád a reagovat tak na podobu stranické soutěže v těchto regionech. Skotská a Velšská labouristická strana tedy nebyly vázány k implementaci politiky New Labour v nově vzniklých legislativně-exekutivních institucích, i když skotští labouristé se jí obvykle řídili. Oproti tomu přístup velšských labouristů k některým otázkám se od New Labour odlišoval ve znatelně větší míře. Avšak v koaličních vládách byli jak skotští, tak velšští labouristé ochotni přistoupit na kompromis i k značným ústupkům vůči svým koaličním partnerům. To byl případ i rozdílných přístupů k otázce školného na vysokých školách ve Westminsteru, Skotsku a Walesu. Práce tak dochází k závěru, že stabilita analyzovaných koaličních vlád nebyla ohrožena lpěním na celobritských programových prioritách ze strany regionálních organizací Labouristické strany.
Klíčová slova:
Wales; koaliční vládnutí; devoluce; Skotsko; Labouristická strana

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 1. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
18.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35695_xnezb00.pdf [1,01 MB]
Oponentura:
27400_xkutm05.pdf [44,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
35695_resch.pdf [43,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35695/podrobnosti