Vybrané modely zásob a ich riešenie v MS Excel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané modely zásob a ich riešenie v MS Excel
Autor práce:
Fabian, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kořenář, Václav
Osoba oponující práci:
Flusserová, Lenka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Supplies are in the economy seen as wastage. Economic subject are therefore trying to create conditions in which inventory level is as low as possible. The area of inventory control includes many models for calculation of the optimal values of the ordered quantity, minimum costs etc. For example price discount model or model with the possibility of temporary lack of inventory in store. The computational complexity of these models is not difficult, because there are many simple formulas. The theoretical part describes selected inventory model in more details. The practical part, which is prepared in MS Excel using macros and VBA for Excel, follows up it and shows the application of models in practice.
Klíčová slova:
optimalization; macro; supplies; model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33642_xfabm00.pdf [696,23 kB]
Veřejná příloha:
7080_xfabm00.xlsm [146,38 kB]
Oponentura:
27158_lflusser.pdf [117,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
33642_korenar.pdf [111,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33642/podrobnosti