Postkontraktační chování zadavatelů veřejných zakázek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postkontraktační chování zadavatelů veřejných zakázek
Autor práce:
Marek, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Ochrana, František
Osoba oponující práci:
Pavel, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je analýzou postkontraktačního chování zadavatelů veřejných zakázek vybraných zadavatelů na úrovni centrální státní správy a jejich interakce s dodavateli.
Klíčová slova:
Veřejná zakázka; Postkontraktační chování; Veřejný zadavatel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2011
Datum podání práce:
30. 5. 2012
Datum obhajoby:
22.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34973_xmarl64.pdf [520,37 kB]
Oponentura:
27552_pavelj.pdf [67,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
34973_ochrana.pdf [72,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34973/podrobnosti