Elektronické bankovnictví v ČR, jeho bezpečnost a komparace zabezpečení internetového bankovnictví u vybraných bank

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronické bankovnictví v ČR, jeho bezpečnost a komparace zabezpečení internetového bankovnictví u vybraných bank
Autor práce:
Culek, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Havlíček, David
Osoba oponující práci:
Kolman, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce sleduje situaci přímého bankovnictví v České republice a jejím cílem je zejména analýza bezpečnosti této oblasti bankovnictví. Věnuje se charakteristice komunikačních kanálů, jednotlivým formám elektronického bankovnictví a jejich možnostem. Hlavní důraz je kladen na rizika a hrozby v této oblasti a především na způsoby zabezpečení jednotlivých forem přímého bankovnictví. Kromě celkového přehledu, který tato práce poskytuje, je zde uvedena komparace bezpečnosti pěti aplikací internetového bankovnictví vybraných českých bank. Ze srovnání vyplývá, že tyto banky jsou velmi dobře zabezpečené.
Klíčová slova:
autorizace; autentizace; bezpečnost; internetové bankovnictví; přímé bankovnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
21.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35819_xculo00.pdf [766,75 kB]
Oponentura:
27718_xkolm49.pdf [50,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35819/podrobnosti