Elektronické bankovnictví v ČR, jeho bezpečnost a komparace zabezpečení internetového bankovnictví u vybraných bank

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronické bankovnictví v ČR, jeho bezpečnost a komparace zabezpečení internetového bankovnictví u vybraných bank
Autor práce:
Culek, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Havlíček, David
Osoba oponující práci:
Kolman, Marek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce sleduje situaci přímého bankovnictví v České republice a jejím cílem je zejména analýza bezpečnosti této oblasti bankovnictví. Věnuje se charakteristice komunikačních kanálů, jednotlivým formám elektronického bankovnictví a jejich možnostem. Hlavní důraz je kladen na rizika a hrozby v této oblasti a především na způsoby zabezpečení jednotlivých forem přímého bankovnictví. Kromě celkového přehledu, který tato práce poskytuje, je zde uvedena komparace bezpečnosti pěti aplikací internetového bankovnictví vybraných českých bank. Ze srovnání vyplývá, že tyto banky jsou velmi dobře zabezpečené.
Klíčová slova:
autorizace; autentizace; bezpečnost; internetové bankovnictví; přímé bankovnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronické bankovnictví v ČR, jeho bezpečnost a komparace zabezpečení internetového bankovnictví u vybraných bank
Překlad názvu:
The electronic banking in the Czech Republic, its safety and comparison of security of internet banking among the selected banks
Autor práce:
Culek, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Havlíček, David
Osoba oponující práci:
Kolman, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis studies the situation of direct banking in the Czech Republic and its main aim si to analyze the safety of this banking sector. It deals with the characteristics of communication channels, various forms of electronic banking and its possibilities. The main emphasis is placed on the risks and threats in this area and especially on the methods for securing various forms of direct banking. In addition to an overall view, that this work provides, is herein evaluated the safety of Internet banking applications five selected Czech banks. The comparison shows that these banks are very well secured.
Klíčová slova:
authentication; safety; internet banking; direct banking; authorization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
21.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35819_xculo00.pdf [766,75 kB]
Oponentura:
27718_xkolm49.pdf [50,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35819/podrobnosti