Metody pro uspořádání efektivních jednotek v modelech analýzy obalu dat

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metody pro uspořádání efektivních jednotek v modelech analýzy obalu dat
Autor práce:
Gőtz, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Jablonský, Josef
Osoba oponující práci:
Chrobok, Viktor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na teorii modelů analýzy obalu dat a následné metody třídění získaných efektivních jednotek. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je popsána základní teorie analýzy obalu dat pro různé situace vstupů a výstupů, dále obsahuje základní informace o konkrétních modelech CCR, BCC a SBM včetně názorných příkladů jejich funkce. V druhé části jsou tyto modely modifikovány pro potřeby celkového uspořádání produkčních jednotek, tedy na modely super efektivnosti a cross efektivnosti. U obou metod jsou popsány základní principy jejich fungování. Cílem práce je porovnání výsledků jednotlivých způsobů třídění na praktickém příkladě, kterým se zabývá poslední část. V této kapitole jsou porovnány výsledky dosažené pomocí výše uvedených modelů. Jako vstupní hodnoty byla použita data o pobočkách stavební spořitelny.
Klíčová slova:
SBM; super efektivnost; BCC; CCR; DEA; cross efektivnost; uspořádání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 1. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35604_xgoto01.pdf [652,72 kB]
Oponentura:
27392_xchrv02.pdf [179,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
35604_jablon.pdf [117,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35604/podrobnosti