Zobecněná hromadná úloha batohu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zobecněná hromadná úloha batohu
Autor práce:
Kocourková, Markéta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sekničková, Jana
Osoba oponující práci:
Nečas, Dalibor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tématem této práce je zobecněná úloha batohu. Všeobecně problém batohu patří mezi základní úlohy lineárního programování a spadá do kategorie úloh celočíselných. Velice často je formulována jako úloha binární neboli 0-1. Problém batohu, který je v angličtině znám pod názvem The Knapsack Problem, uvažuje několik typů úloh, které budou v této bakalářské práci představeny. Některé úlohy batohu jsou tak rozsáhlé, že i přes existenci algoritmů vedoucích k optimálnímu řešení, jsou spíše využívány různé heuristiky, které sice k výsledku dojdou dříve, ale již nejsou tak přesné. Proto jsou některé úlohy řazeny do NP-těžkých úloh. Tato práce je zaměřena konkrétně na zobecněnou hromadnou úlohu batohu. Na praktickém příkladě bude ukázáno, kde je možné tuto úlohu využít.
Klíčová slova:
zobecněná hromadná úloha batohu; celočíselné programování; úloha batohu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 1. 2012
Datum podání práce:
9. 5. 2012
Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35343_xkocm00.pdf [374,58 kB]
Veřejná příloha:
7119_xkocm00.unknown [5,00 kB]
Veřejná příloha:
7120_xkocm00.xlsx [10,98 kB]
Oponentura:
27389_xnecd04.pdf [164,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
35343_kalcevov.pdf [118,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35343/podrobnosti