Vybrané metody řešení úloh smíšeného celočíselného programování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané metody řešení úloh smíšeného celočíselného programování
Autor práce:
Picková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sekničková, Jana
Osoba oponující práci:
Charvát, Karel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá úlohami smíšeného celočíselného programování a metodami jejich řešení. Čtenář je v první části nejprve uveden do problematiky celočíselného programování a poté, v druhé části, seznámen s různými metodami řešení. V této práci se jedná konkrétně o možnost výpočtu bez podmínek celočíselnosti a následnému zaokrouhlení, metodu větvení a mezí a Gomoryho metodu. Cílem této práce je seznámit čtenáře i s další metodou, konkrétně s Bendersovou dekompoziční metodou. Dekompoziční metody v podstatě úlohu rozkládají na dvě části, a to na část, která řeší úlohu s podmínkami celočíselnosti, a na část bez podmínek celočíselnosti. Veškeré použité metody jsou doplněny ilustrativním příkladem pro názornější pochopení. Třetí část práce je následná aplikace vysvětlených metod na konkrétním příkladu.
Klíčová slova:
metoda zaokrouhlování; Bendersova dekompozice; Gomoryho metoda; metoda větvení a mezí; smíšené celočíselné programování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2011
Datum podání práce:
9. 5. 2012
Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34358_xpicv00.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
27388_xchak07.pdf [202,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
34358_kalcevov.pdf [117,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34358/podrobnosti