Změny účetních metod v rámci účetní reformy státu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Změny účetních metod v rámci účetní reformy státu
Autor práce:
Pytlová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zouhar, Tomáš
Osoba oponující práci:
Svoboda, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá účetnictvím samosprávných územních celků od roku 2010. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány územní samosprávné celky, a také základní principy fungování obcí. Další kapitola se zabývá účetní reformou, která kompletně mění účetnictví ve veřejné správě a popisuje zásadní změny, které sebou tato reforma přinesla. Praktická část je zaměřena na konkrétní účetní jednotku, a to Městys Dešenice, kde jsou shrnuty nejvýznamnější změny a také dopady, které jim účetní reforma přinesla.
Klíčová slova:
účetnictví; obec; Územní samosprávný celek; účetní reforma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 3. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37009_xpytt01.pdf [396,97 kB]
Oponentura:
27126_xsvom33.pdf [36,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
37009_zouhart.pdf [29,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37009/podrobnosti