Dopad účetní reformy státní správy a samosprávy na hospodaření obce Spytihněv

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopad účetní reformy státní správy a samosprávy na hospodaření obce Spytihněv
Autor práce:
Kolman, Karel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Nováková, Štěpánka
Osoba oponující práci:
Takáčová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o dopadu účetní reformy vybraných účetních jednotek na hospodaření konkrétní obce. Jsou zde popsány nové prvky účetnictví, které jsou nutné pro zavedení účetnictví státu. Tyto změny vychází vyhlášky č. 410/2009 Sb., upravující zákon o účetnictví. Novum v této oblasti přestavuje zavedení akruálního účetnictví, což znamená přiblížení se podnikatelskému sektoru. Práce má za cíl zjistit, zda jsou nové metody využívány a zda se reforma účetnictví projeví v hospodaření v komparaci s předchozími roky. Zkoumání ukazuje, že municipality hospodaří se dvěma výsledky: výsledek hospodaření a saldo příjmů a výdajů. Hodnoty těchto veličin nejsou totožné a každý má jinou vypovídací hodnotu.
Klíčová slova:
reforma; akruální princip; účetnictví; územní samosprávný celek; rozpočet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36929_xkolk25.pdf [1,90 MB]
Oponentura:
27740_takacova.pdf [83,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
36929_stepnov.pdf [80,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36929/podrobnosti