Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví

Autor práce:
Nováková, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Valášková, Mariana
Osoba oponující práci:
Skálová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá odlišnostmi ve vedení účetnictví v závislosti na vedení podniku, definuje možné rozdíly v účetních výkazech mezi podniky vedenými vlastníky či manažery. Teoretická část vymezuje funkci a historii účetnictví, uživatele účetních údajů, vznik a činnost auditu, včetně popisu regulace účetních výkazů v ČR a jejich vypovídací schopnosti. Práce se zaměřuje na možné konflikty rolí vztahu vlastníka a manažera v souvislosti s vedením účetnictví. Praktická část analyzuje výsledky provedeného dotazníku a zabývá se vybranými konflikty účetních případů analýzou konkrétní účetní jednotky, kde vlastníka podniku je zároveň manažer. Závěr práce se věnuje porovnání zjištěných poznatků průzkumu s teoretickou částí.
Klíčová slova:
účetní výkaz; vlastník; konflikt rolí; manažer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví

Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví
Překlad názvu:
Conflicts of roles - manager of the company is also the owner, manager of the company is not the owner - from the perspective of accounting
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The work is about the differences in accounting according to company management, defines the possible differences in the financial statements between companies led by the owners or managers. The theoretical part defines the function and history of accounting, users of financial data, origin and activities of the audit, including a description of regulatory accounting statements in the Czech Republic and their explanatory power. The work focuses on the possible role of relationship conflicts owner and manager in connection with accounting. The practical part deal with results of the questionnaire and discusses selected cases of conflicts of financial analysis specific entity, which is also the owner of the business manager. The conclusion is comparing the theoretic knowledge with practical information.
Klíčová slova:
the conflict of roles; financial statement; manager; owner

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2012

Datum podání práce:
15. 5. 2012

Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36140_xnovl68.pdf [985,99 kB]

Oponentura:
26761_skaj01.pdf [37,89 kB]

Hodnocení vedoucího:
36140_xvalm31.pdf [50,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36140/podrobnosti