Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konflikty rolí - manažer podniku je zároveň vlastník, manažer podniku není vlastník - z pohledu vedení účetnictví
Autor práce:
Nováková, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Valášková, Mariana
Osoba oponující práci:
Skálová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá odlišnostmi ve vedení účetnictví v závislosti na vedení podniku, definuje možné rozdíly v účetních výkazech mezi podniky vedenými vlastníky či manažery. Teoretická část vymezuje funkci a historii účetnictví, uživatele účetních údajů, vznik a činnost auditu, včetně popisu regulace účetních výkazů v ČR a jejich vypovídací schopnosti. Práce se zaměřuje na možné konflikty rolí vztahu vlastníka a manažera v souvislosti s vedením účetnictví. Praktická část analyzuje výsledky provedeného dotazníku a zabývá se vybranými konflikty účetních případů analýzou konkrétní účetní jednotky, kde vlastníka podniku je zároveň manažer. Závěr práce se věnuje porovnání zjištěných poznatků průzkumu s teoretickou částí.
Klíčová slova:
účetní výkaz; vlastník; konflikt rolí; manažer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2012
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36140_xnovl68.pdf [985,99 kB]
Oponentura:
26761_skaj01.pdf [37,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
36140_xvalm31.pdf [50,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36140/podrobnosti