Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

TPM - Trusted Platform Module

Autor práce: Eichenmann, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Osoba oponující práci: Palovský, Radomír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: TPM - Trusted Platform Module
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce začíná popisem architektury čipu TPM a vysvětlením souvisejících pojmů. Dále jsou uvedeny základní funkce, které čip nabízí. V další části jsou představeny zásady pro implementaci a nasazení TPM, označované jako best practices a následně jsou obecně naznačeny možnosti využití čipu v praxi. Samostatná kapitola je zaměřená na kritiku TPM a vysvětlení jednotlivých argumentů. Větším celkem je představení programů, které TPM využívají a jejich porovnání v tabulce vzhledem k základním funkcím TPM. Programy byly rozděleny do tří skupin -- přímá podpora v OS, předinstalované nástroje a samostatná komerční řešení. V poslední kapitole je představena konkrétní firma a její IT struktura. Na to navazuje navržení možných řešení, jak lze využít čip TPM v této dané situaci. Součástí je naznačení postupu při aplikování daných řešení. V závěru jsou shrnuty výsledky a přínosy práce.
Klíčová slova: integrovaný bezpečnostní čip; modul důvěryhodné platformy; TPM; Trusted Computing Group; důvěryhodná platforma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: TPM - Trusted Platform Module
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis begins with description of the TPM architecture and explanation of related terms. Basic functions of the chip are then described. The principles for implementation and deployment of TPM are introduced in the following part. These principles are reffered to as best practices. Then the possibilities of practical use of the chip are suggested. One chapter is specifically focused on the criticism of the chip and explains several arguments against its use. Software, which supports TPM, is discussed and compared in the next chapter. It is divided into three parts -- direct OS support, preinstalled tools and commercial solutions. Last chapter focuses on one company and its IT structure. Several possible solutions based on TPM are introduced for this particular situation. Every solution is described in more detail with suggested steps for deployment. The conclusion summarizes the results of the work and its benefits.
Klíčová slova: trusted platform; Trusted Computing Group; Trusted Platform Module; TPM; embedded security chip

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 26.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35925_xeicf00.pdf [1,42 MB]
Oponentura24781_palovsky.pdf [56,91 kB]
Hodnocení vedoucího35925_pavlicek.pdf [185,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35925/podrobnosti