Reforma účetnictví veřejného sektoru v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reforma účetnictví veřejného sektoru v České republice
Autor práce:
Marešová, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Svoboda, Michal
Osoba oponující práci:
Hálek, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popsat účetní reformu veřejného sektoru, která nyní probíhá v České republice. Vzhledem k tomu, že je tato reforma velmi rozsáhlá, jsou v této práci uvedeny a popsány jen nejdůležitější reformní kroky. Dále se práce zabývá Centrálním systémem účetních informací státu a praktickými dopady reformy účetnictví státu na konkrétní vybranou účetní jednotku.
Klíčová slova:
účetní metoda; vybrané účetní jednotky; reforma účetnictví; účetnictví veřejného sektoru

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 11. 2011
Datum podání práce:
30. 5. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34693_xmari26.pdf [832,67 kB]
Oponentura:
27531_xhalm10.pdf [158,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
34693_xsvom33.pdf [31,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34693/podrobnosti