Daňová evidence a její uplatnění u individuálního podnikatele s řemeslnou živností

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňová evidence a její uplatnění u individuálního podnikatele s řemeslnou živností
Autor práce:
Štěpinová, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku daňové evidence u individuálního podnikatele, konkrétně podnikatele s řemeslnou živností. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická a vymezuje základní pojmy a povinnosti podnikatele, obsahuje úvodní poznámky k daňové evidenci, k jejímu obsahu a formě, k evidenci příjmů a výdajů, majetku a závazků jako součásti daňové evidence. Zabývá se také tématem konce zdaňovacího období a jeho dopadem na daňovou evidenci, výpočtem daňového základu a následné daně z příjmů podnikatele. Druhá část je věnována praktickému příkladu vedení daňové evidence u podnikatele vykonávajícího řemeslnou živnost, který shrnuje a aplikuje znalosti načerpané z části teoretické.
Klíčová slova:
příjmy a výdaje; individuální podnikatel; zdaňovací období; daň z příjmů; základ daně z příjmů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33430_xstee11.pdf [594,53 kB]
Veřejná příloha:
7136_xstee11.pdf [40,80 kB]
Veřejná příloha:
7137_xstee11.pdf [100,57 kB]
Veřejná příloha:
7138_xstee11.pdf [78,93 kB]
Veřejná příloha:
7139_xstee11.pdf [102,03 kB]
Veřejná příloha:
7140_xstee11.pdf [161,24 kB]
Veřejná příloha:
7141_xstee11.pdf [54,01 kB]
Veřejná příloha:
7142_xstee11.pdf [80,61 kB]
Oponentura:
27445_kralicek.pdf [165,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
33430_molj01.pdf [91,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33430/podrobnosti