Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob
Autor práce:
Špetová, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jirásková, Simona
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá "transformací účetního výsledku hospodaření na daňový základ právnických osob". Teoretická část bakalářské práce je rozdělena na čtyři samostatné kapitoly. První kapitola charakterizuje pojem účetnictví a jeho regulaci z pohledu mezinárodní i české legislativy. Druhá kapitola se věnuje dani z příjmů právnických osob. Vymezuje základní pojmy jako poplatník, předmět a základ daně, zdaňovací období a sazba daně. Třetí kapitola definuje vybrané náklady, charakterizuje je z pohledu účetního a daňového a poukazuje na možný dopad do základu daně. Poslední kapitola pojednává o úpravě základu daně na konečnou daňovou povinnost. Praktickou část tvoří komplexní příklad, který se zabývá zmíněnou problematikou. Součástí příkladu je vyplnění daňového přiznání. Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s transformací, poukázat na široký okruh znalostí, který je potřeba aplikovat při stanovení daně z příjmů právnických osob.
Klíčová slova:
účetní výsledek hospodaření; transformace; daň z příjmů právnických osob; ne/uznatelnost nákladu; daňový základ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 8. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
26.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32647_xspea00.pdf [3,98 MB]
Oponentura:
24833_cernyvac.pdf [31,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
32647_qjirs01.pdf [82,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32647/podrobnosti