Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Tvorba uživatelsky přívětivého webu (UX)

Autor práce: Knopp, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovcová, Anna
Osoba oponující práci: Buchalcevová, Alena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba uživatelsky přívětivého webu (UX)
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá postupem tvorby uživatelsky přívětivého webu. Nepojednává přímo o webových technologiích, ale zaměřuje se na proces přípravy a návrhu webu, který bude po implementaci odpovídat potřebám uživatelům a požadavkům byznysu. Pro uživatele bude takový web snadno pochopitelný, použitelný a užitečný. Efektivně uživatelům umožní plnit potřebné cíle a z jeho používání si odnesou pozitivní uživatelský prožitek. Pro zasazení postupu do určitého kontextu je definována oblast User Experience (UX) a související disciplíny, které ji zásadně ovlivňují a formují. Postup tvorby uživatelsky přívětivého webu je v závěru práce prakticky demonstrován formou případové studie o redesignu webových stránek společnosti VINICARS s.r.o.
Klíčová slova: uživatelské testování; uživatelský výzkum; použitelnost; UX; oční kamera; interakční design; informační architektura; persona; wireframe; flow; uživatelský prožitek; přístupnost; prototyp

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvorba uživatelsky přívětivého webu (UX)
Překlad názvu: Creating a user-friendly website (UX)
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the process of creating user-friendly websites. Thesis is not directly engaged with questions concerning the technology behind it, but instead focuses on the process of designing a website that will meet both the needs of users as well as business requirements. A website based and designed on such concept will be easily understandable for users, and will be regarded as usable and useful. It will effectively enable users to fulfill their individual aims and provide them with a positive User Experience (UX). Along with the placing of this procedure within a specific context, an area of User Experience is defined, and consequently related disciplines that fundamentally affect and shape the UX. A scheme of this procedure of creating user-friendly websites as put in practice is shown at the end of this thesis: a case study on redesigning the company website VINICARS Ltd.
Klíčová slova: user research; accessiblity; usability; information architecture; flow; user experience; UX; wireframe; eye tracking; rapid prototyping; persona; usability testing; interaction design

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2012
Datum podání práce: 2. 5. 2012
Datum obhajoby: 27.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36769_xknof02.pdf [2,74 MB]
Oponentura25526_buchalc.pdf [110,39 kB]
Hodnocení vedoucího36769_xbora08.pdf [135,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36769/podrobnosti