Analýza příjmů a výdajů Státního fondu dopravní infrastuktury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza příjmů a výdajů Státního fondu dopravní infrastuktury
Autor práce:
Laudát, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ochrana, František
Osoba oponující práci:
Špinerová, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o příjmech a výdajích Státního fondu dopravní infrastruktury v letech 2006-2010, a prozkoumat systém kontroly výdajů v tomto fondu. Nejdříve teoreticky vysvětluje pojem "fond" a seznamuje nás s mimorozpočtovými fondy v ČR. Následuje popis struktury samotného SFDI a poté seznámení s teorií kontroly veřejných výdajů. Dále jsou zmíněny skutečné typy a druhy kontrol výdajů u SFDI. V druhé polovině jsou podrobně rozebrány příjmy a výdaje po jednotlivých letech v období 2006-2010.
Klíčová slova:
analýza; kontrola výdajů; Státní fond dopravní infrastruktury

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
28.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33608_xlauv00.pdf [1,34 MB]
Oponentura:
26473_xspiz03.pdf [146,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
33608_ochrana.pdf [151,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33608/podrobnosti