Vyplatí se mít sourozence? Vliv počtu sourozenců a jejich pořadí na studijní výsledky v ČR.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vyplatí se mít sourozence? Vliv počtu sourozenců a jejich pořadí na studijní výsledky v ČR.
Autor práce:
Němečková, Ilona
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hudík, Marek
Osoba oponující práci:
Chytil, Zdeněk
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá vliv počtu sourozenců a jejich pořadí narození na studijní výsledky v České republice, vyjádřené výsledkem čtenářské gramotnosti a průměru známek. Za použití metody nejmenších vážených čtverců a datasetu z průzkumu PISA 2009, byl zjištěn negativní vliv rostoucího počtu sourozenců, který však hraje roli až v rodinách s čtyřmi a více dětmi. Dále se ukázalo, že je lepší být ze sourozenců relativně starší, avšak tento efekt se prokázal pouze u čtenářské gramotnosti. Významně se také prokázaly ostatní proměnné, týkající se socio-ekonomického statusu.
Klíčová slova:
regresní analýza; vzdělání; pořadí narození; počet sourozenců

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2011
Datum podání práce:
1. 1. 2012
Datum obhajoby:
11.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34055_xnemi07.pdf [524,29 kB]
Oponentura:
28299_chytil.pdf [344,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
34055_hudikm.pdf [123,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34055/podrobnosti