Vyplatí se mít sourozence? Vliv počtu sourozenců a jejich pořadí na studijní výsledky v ČR.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vyplatí se mít sourozence? Vliv počtu sourozenců a jejich pořadí na studijní výsledky v ČR.
Autor práce:
Němečková, Ilona
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hudík, Marek
Osoba oponující práci:
Chytil, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work analysis the influence of a number of siblings and their birth order on educational attainment in Czech Republic expressed by reading literacy and average grade. Using the weighted least squares method and data-set based on survey PISA 2009, was found a negative sibling size effect. Nevertheless this effect became significant in families with four or more children. Furthermore, it seems to be better a relatively older, but this effect was significant only in the case of reading literacy. Other variables concerning socio-economic status were found significant too.
Klíčová slova:
regression analysis; education; birth order; number of siblings

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2011
Datum podání práce:
1. 1. 2012
Datum obhajoby:
11.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34055_xnemi07.pdf [524,29 kB]
Oponentura:
28299_chytil.pdf [344,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
34055_hudikm.pdf [123,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34055/podrobnosti