Vztah True Money Supply k alternativním makroekonomickým ukazatelům v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vztah True Money Supply k alternativním makroekonomickým ukazatelům v ČR
Autor práce:
Lukáš, Matěj
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Svoboda, Miroslav
Osoba oponující práci:
Šťastný, Daniel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je otestovat, zdali peněžní agregát rakouské školy True money supply (TMS) dosahuje lepšího vzájemného vztahu s národním důchodem a inflací, než ekonomií hlavního proudu využívaný agregát M2. Smyslem tohoto testování je, že TMS má podle rakouských ekonomů stát na koherentním teoretickém základu, zatímco M2 byl sestaven s využitím statistických metod. Aby došlo ke koherentnímu srovnání, peněžní agregáty byly testovány jak se standardními agregáty: HDP a CPI reprezentujícím inflaci, tak s alternativními agregáty vycházejícími z teorie rakouské školy: Gross Domestic Output a Kompozitní cenový index. Agregáty byly podrobeny korelační, regresní a vektorové autoregresní analýze (VAR modelům). Podle výsledků nebyl dokázán lepší vztah mezi TMS a zbylými makroagregáty, to však poukazuje pouze na jeho horší praktickou využitelnost, a ne na nesprávnost ukazatele, jelikož pro rakouské ekonomy je klíčovým prvkem teoretický základ ukazatele.
Klíčová slova:
VAR model; Produkt; Inflace; True money supply; Nabídka peněz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2012
Datum podání práce:
1. 6. 2012
Datum obhajoby:
10.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36458_xlukm26.pdf [2,07 MB]
Oponentura:
28302_stastnyd.pdf [235,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
36458_svobodam.pdf [121,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36458/podrobnosti