Využití Google Analytics v e-shopu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití Google Analytics v e-shopu
Autor práce:
Jansa, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Gála, Libor
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na detailní popis nástroje webové analytiky Google Analytics a jeho využití při zvyšování návštěvnosti a konkurenceschopnosti e-shopu společnosti Dobrá vína s.r.o. Cílem práce je navrhnout taková opatření, která zvýší míru prodeje nabízených produktů. Opatření byla navržena pomocí průniku podrobné analýzy obsahu webu, technické analýzy webu a analýzy dat změřených pomocí nástroje Google Analytics a informací získaných z vizualizací těchto měření. Práce přináší aktualizované informace o nastavení nástroje Google Analytics po důležitých změnách a přechodu na asynchronní syntaxe, jež nejsou zatím v žádné jiné práci shrnuty. Přináší také vlastní pohled na využívání informací z Google Analytics za účelem zvýšení výkonnosti internetového podnikání. Práce nejdříve představuje webovou analytiku obecně, poté obecně samotný nástroj Google Analytics, popisuje jeho nastavení a možnosti úprav sledovacího kódu a nakonec předkládá informace o vizualizacích, které Google Analytics uživatelům poskytuje. V praktické části zkoumá web Dobrých vín z obsahové a technické stránky, věnuje se nastavení Google Analytics konkrétně pro tento web a poslední kapitoly analyzují data z Google Analytics získaná a navrhují kýžená opatření.
Klíčová slova:
e-shop; měření návštěvnosti; zlepšování webu; e-commerce; internetové podnikání; elektronické obchodování; konverze; optimalizace webu; analýza návštěvnosti; zvyšování návštěvnosti; webová analytika; Google Analytics; Google

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 2. 2012
Datum podání práce:
30. 6. 2012
Datum obhajoby:
29.08.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36407_xjanm141.pdf [4,81 MB]
Oponentura:
27554_gala.pdf [183,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
36407_molz01.pdf [112,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36407/podrobnosti