Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Automation of the deployment of PHP applications

Autor práce: Bauer, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Osoba oponující práci: Pavlíček, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Automation of the deployment of PHP applications
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This diploma thesis deals with the delivery of software products to end users and automation of related processes. After the initial introduction to the issue of deployment, as it is defined by one of the widely used software engineering methodology RUP (Rational Unified Process), the thesis devotes to practices as Continuous Integration, Continuous Delivery and Continuous Deployment which are directly oriented to the delivery of a software product based on automated processes. The second part depicts the design and the implementation of the solution for automation of the deployment of web applications in PHP within the specific developer company. The design part itself covers the analysis of the current state of the manual deploying process of business applications along with possible ways of automation its parts (updating the source code and database schema, application configuration, etc.), the definition of essential requirements for the solution and analysis of available tools which is the base for the selection of the most suitable tools for each component forming the resulting solution. The thesis also depicts interesting or nontrivial parts of implementation of each component, the practical case of usage of the system, the subsequent evaluation of the resulting solution along with estimated benefits and suggestions for the future expansion of its functionality.
Klíčová slova: Continuous Delivery; deployment automation; Phing; PHP; web application; Continuous Integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2011
Datum podání práce: 2. 5. 2012
Datum obhajoby: 28.08.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33227_xbaut00.pdf [1,77 MB]
Veřejná příloha7276_xbaut00.zip [1,86 MB]
Oponentura28066_pavlicek.pdf [39,03 kB]
Hodnocení vedoucího33227_kosek.pdf [178,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33227/podrobnosti