Využití IT nástrojů při organizaci ESN CZ National Platform

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití IT nástrojů při organizaci ESN CZ National Platform
Autor práce:
Sládková, Pavlína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kunstová, Renáta
Osoba oponující práci:
Bort, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Student organisations offer many opportunities to try out numbers of real projects with real budgets and deadlines. However, the high turnover of members in these organizations and imperfect knowledge transfer between the generations slow down the improvements and realization of different projects. This diploma thesis describes planning, preparation, implementation and evaluation of a specific project within the Erasmus Student Network Czech Republic (ESN CZ) which aims to meet representatives of all student organizations involved in ESN CZ. Through the description of the event, introduction to project management and their interconnection reader gets a comprehensive view on the issue of organizing the ESN CZ National Platform (ESN CZ NP). A following review of the IT tools available on the market, their evaluation and selection of a few specific applications offer options in IT project management support. Selected IT tools are demonstrated in real situations, including the recommendation for other useful functionalities. The diploma thesis is dedicated to project management from the perspective of a student organization dealing with the preparation of specific event in the context of the general phases of project management, creating manual for future coordinators ESN CZ NP.
Klíčová slova:
project; project management; Buddy System; ESN CZ; ESN CZ NP; ESN

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2011
Datum podání práce:
27. 6. 2012
Datum obhajoby:
27.08.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34953_xslap21.pdf [3,92 MB]
Oponentura:
25222_Bort.pdf [37,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
34953_kunstova.pdf [112,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34953/podrobnosti