Využití IT nástrojů při organizaci ESN CZ National Platform

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití IT nástrojů při organizaci ESN CZ National Platform
Autor práce:
Sládková, Pavlína
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kunstová, Renáta
Osoba oponující práci:
Bort, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Prostředí studentských organizací nabízí mnoho možností, jak si vyzkoušet řadu skutečných projektů s reálným rozpočtem a termíny. Ovšem vysoká fluktuace členů těchto organizací a nedokonalý způsob předávání znalostí mezi odcházející a nastupující generací zpomaluje zdokonalování procesů i realizace jednotlivých projektů. Tato práce popisuje plánování, přípravu, realizaci a vyhodnocení konkrétního projektu v rámci Erasmus Student Network Česká republika (ESN CZ), jehož cílem je několikadenní setkání zástupců všech studentských organizací zapojených v ESN CZ. Skrze charakteristiku akce, úvod do projektového managementu a jejich propojení získá čtenář komplexní pohled na problematiku organizování ESN CZ National Platform (ESN CZ NP). Následně díky přehledu IT nástrojů dostupných na trhu, jejich hodnocení a výběru několika konkrétních aplikací se také zorientuje v možnostech IT podpory projektového řízení. Vybrané IT nástroje jsou pak demonstrovány při reálném použití, včetně doporučení další využitelné funkcionality. Práce se věnuje projektovému řízení z pohledu studentské organizace, věnující se přípravě konkrétní akce, v kontextu obecných fází řízení projektu, a vytváří organizační manuál pro příští koordinátory ESN CZ NP.
Klíčová slova:
Buddy System; ESN CZ NP; ESN CZ; projekt; projektový management; ESN

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2011
Datum podání práce:
27. 6. 2012
Datum obhajoby:
27.08.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34953_xslap21.pdf [3,92 MB]
Oponentura:
25222_Bort.pdf [37,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
34953_kunstova.pdf [112,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34953/podrobnosti