Soft power v praxi EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Soft power v praxi EU
Autor práce:
Pýcha, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Peterková, Jana
Osoba oponující práci:
Druláková, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Soft power (měkká moc) patří mezi mladší koncepty v teorii mezinárodních vztahů a nejčastěji se spojuje s jednotlivými státy. V dnešním světě je však možné ji zkoumat v souvislosti s jinými aktéry mezinárodního systému. Tato diplomová práce se zabývá analýzou měkké moci Evropské unie(EU) jako celku.Ta je jedním z významných a viditelných hráčů ve světě. Kromě teoretického vymezení pojmu práce prezentuje rozbor zásadních zdrojů a nástrojů soft power EU. Poslední část práce je věnovánaúvazeo současné pozici Evropské unie v mezinárodních vztazích s ohledem na měkkou moc. Cílem práce je identifikovat klíčové zdroje a nástroje soft power EU, zhodnotit ji a nakonec se zamyslet nad tím, zda EU jako společenství států může být srovnávána s některými jednotlivými státy z hlediska významu měřeném měkkou mocí.
Klíčová slova:
měkká moc (soft power); atraktivita; veřejná diplomacie; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 11. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
12.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34441_xpycj02.pdf [942,98 kB]
Oponentura:
28124_drulakr.pdf [43,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
34441_peter.pdf [42,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34441/podrobnosti