Does Foreign Direct Investment Affect Labour Productivity in the Automotive Industry? The Czech Republic Case Study

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Does Foreign Direct Investment Affect Labour Productivity in the Automotive Industry? The Czech Republic Case Study
Autor práce:
Moravcová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Janíčko, Martin
Osoba oponující práci:
Svoboda, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat efekty přímých zahraničních investic na produktivitu práce v českém automobilovém průmyslu v období 2004-2009. Tyto efekty jsou měřeny horizontálními spillovery (technologický transfer), které zastupují vliv zahraničních firem na český automobilový sektor a Herfindahlovým indexem, který vyjadřuje koncentraci trhu v automobilovém průmyslu. Na základě použitých modelů se zjistilo, že produktivita práce domácích firem nesouvisí s technologickým transferem od zahraničních firem, ale je pozitivně a významně ovlivňována vyšší koncentrací v daném sektoru. Tyto závěry nejsou plně v souladu s hypotézou, že přímé zahraniční investice jsou nositelem nových znalostí a technologií. Závěr pouze odpovídá hypotéze, že vyšší koncentrace trhu v automobilovém sektoru v důsledku příchodu zahraničních firem pozitivně ovlivňuje produktivitu práce v daném sektoru.
Klíčová slova:
Český automobilový průmysl; Produktivita práce; Přímé zahraniční investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2010
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
14.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
18015_xparm15.pdf [970,92 kB]
Oponentura:
28284_svobodam.pdf [125,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
18015_janm02.pdf [189,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/18015/podrobnosti