Self-directed support: Řízení sociálních služeb samotným uživatelem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Self-directed support: Řízení sociálních služeb samotným uživatelem
Autor práce:
Mesteková, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dočkal, Dalibor
Osoba oponující práci:
Doležalová, Antonie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce spadá tematicky do oblasti sociální politiky. Konkrétně se zabývá u nás dosud nepříliš známým avšak v zahraničí se rozvíjejícím systémem zajišťování sociální péče. Self-directed support (SDS), tedy podpora řízená jednotlivcem, je určena pro lidi s postižením, seniorům a dlouhodobě nemocným. Klíčovou roli zde zastává osobní rozpočet, který je vázaný na uživatele sociálních služeb a umožňuje mu tak alokovat finanční prostředky podle svých potřeb. Britská organizace In Control je příkladem realizace v praxi. Práce analyzuje model SDS v kontextu historického vývoje i současného systému sociální péče v Anglii a dochází k závěru o velkém potenciálu efektivnosti.
Klíčová slova:
individualizace; sociální péče; podpůrné brokerství; Anglie; efektivnost; self-directed suppoprt; osobní rozpočet; sociální služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2012
Datum podání práce:
30. 6. 2012
Datum obhajoby:
14.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33902_xmese02.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
28453_dolezala.pdf [371,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
33902_xdocd01.pdf [99,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33902/podrobnosti