Sociální stratifikace konkrétní kolektivity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální stratifikace konkrétní kolektivity
Autor práce:
Šuk, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Novotná, Eliška
Osoba oponující práci:
Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice uspořádání společnosti v městské části Praha-Petrovice a je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou definovány základní pojmy sociální stratifikace, vysvětlen klasický stratifikační model i současné stratifikační modely, popsána jednotlivá stratifikační kritéria a charakterizováno měření sociální stratifikace. Předmětem praktické části je poskytnutí základních demografických informací o vybrané kolektivitě, popsání metod vybraných pro zpracování praktické části a proces sběru dat. Hlavním výstupem praktické části je analýza a interpretace výsledných dat získaných při terénním šetření a jejich přenesení do stratifikačních modelů pro zvolenou kolektivitu.
Klíčová slova:
kolektivita; stratifikační model; sociální stratifikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2011
Datum podání práce:
20. 4. 2012
Datum obhajoby:
17.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31833_xsukm08.pdf [1,65 MB]
Oponentura:
28040_syrovatk.pdf [77,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
31833_novotnae.pdf [150,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31833/podrobnosti