Estimace determinant poptávky po příměstské vlakové dopravě v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Estimace determinant poptávky po příměstské vlakové dopravě v České republice
Autor práce:
Mlčkovský, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zouhar, Jan
Osoba oponující práci:
Chytilová, Helena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou železnicní poptávky a jejích determinant v kontextu krajské železnicní prepravy v Ceské republice a Pražské prímestské železnice. Zvláštní pozornost je venována zkoumání vlivu nových vlaku na poptávku na vybrané trati Jizerskohorské železnice. V jednotlivých modelech je užito metody fixních efektu a difference-in-differences estimátoru. Analýzou panelových dat, v souladu s ostatními studiemi, byl zjišten krátkodobe neelastický charakter poptávky. Pro zvýšení tržeb na železnici je treba rozlišovat mezi skupinou závislých a príležitostných cestujících, jejichž elasticity jsou odlišné. Efekt nákupu nového vlaku muže být významný, predevším na méne frekventovaných tratích s vetším podílem individuální automobilové prepravy.
Klíčová slova:
Elasticita; Poptávka; Železnice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 3. 2011
Datum podání práce:
31. 12. 2011
Datum obhajoby:
14.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31530_xmlcp02.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
28319_chyh01.pdf [1,43 MB]
Hodnocení vedoucího:
31530_zouharj.pdf [335,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31530/podrobnosti