CRM v leteckom priemysle (doprave)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CRM v leteckom priemysle (doprave)
Autor práce:
Kodrazi, Linda
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Vokáč, Matěj
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
As a subject of this Masters thesis, I have chosed Customer Relationship Managemement in the aerospace industry, thus the aplication of set of tools supporting marketing, sales and customer service. The work is a gradual description of current trands and changes in the aviation industry with aim to follow moments of truth and the processes that take place at customer level Business to Cusotmer (B2C) and at industrial level Business to Business (B2B). While the B2C sector is represented by relatioship of air cariers and passengers, the B2B sector follows the relationship of air carriers and airports. The work is divided into two main parts, theoretical and practical one. The theoretical part consists of a destription of the CRM and aviation industry. It is based on the knowledge that the customer relationship strategy is a long-term and effecite partnership based on understanding of specific customer wishes and needs, which is supported by IT technologies and propper alignment of business processes. The practical part was written in order to apply CRM approaches to right customers (using an appropriate market segmentation) at right place (by creating positive moments of truth) and through right processes.
Klíčová slova:
Business to Business; Business to Customer; Aviation Industry; Customer Relationship Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
27.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27541_xkodl02.pdf [2,62 MB]
Oponentura:
28154_Vokáč.pdf [39,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
27541_kralp.pdf [42,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27541/podrobnosti