Účetní reforma územních samosprávných celků a její dopad na hospodaření v konkrétních podmínkách obce České Velenice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní reforma územních samosprávných celků a její dopad na hospodaření v konkrétních podmínkách obce České Velenice
Autor práce:
Cao, Thanh Van
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Takáčová, Hana
Osoba oponující práci:
Nováková, Štěpánka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá účetní reformou územních samosprávných celků a její dopad na hospodaření v konkrétních podmínkách obce České Velenice v letech 2009, 2010 a 2011. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, v této části popisuje obecné charakteristiky obce, rozpočet obce a účetní reformě státní správy a samosprávy. Druhá část je praktická a v této části aplikuje účetní reformu v konkrétních podmínkách obce České Velenice, analyzuje příjmy a výdaje, hospodaření a plnění rozpočtů.
Klíčová slova:
analýza; rozpočet; účetní reforma; příjmy a výdaje; Obec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 3. 2012
Datum podání práce:
15. 1. 2013
Datum obhajoby:
23.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37174_xcaot00.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
29524_stepnov.pdf [135,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
37174_takacova.pdf [228,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37174/podrobnosti