Veřejné finance a finační trhy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejné finance a finační trhy
Autor práce:
Kahoun, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vítek, Leoš
Osoba oponující práci:
Pavel, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářské práce se zabývá problematikou veřejných financí a finančních trhů. Autor v teoretické části analyzuje základní pojmy řešené problematiky:veřejné finance, veřejné rozpočty, veřejné příjmy, veřejné výdaje, veřejný dluh, finanční trhy a jejich vzájemné souvislosti. V analytické části se pokouší najít odpověď na otázku, jaké nástroje má stát k dispozici k financování schodku státního dluhu a jak jej financovat z výnosu státních dluhopisů.
Klíčová slova:
Finanční trhy; Dluhopisy; Veřejné Finance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2010
Datum podání práce:
15. 12. 2010
Datum obhajoby:
23.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26467_xkahj06.pdf [887,11 kB]
Oponentura:
29763_pavelj.pdf [148,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
26467_vitek.pdf [150,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26467/podrobnosti