Osobní údaje a problémy personalizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní údaje a problémy personalizace
Autor práce:
Farafonov, Gerasim
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci:
Pavlíček, Antonín
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Společnost se v současné chvíli nachází uprostřed informační revoluce, a pouze teď si tuto skutečnost začíná uvědomovat. Primární měnou v nové ekonomice jsou uživatelská data a tato nesmírná hodnota je zřejmá pouze společnostem obchodujícím s nimi. Diplomová práce se věnuje problematice ochrany osobních údaje v kontextu současného vývoje trendu personalizace. Autor vyjmenovává nástroje, pomoci kterých se uskutečňuje online sledování, jejich technickou náplň, porovnává legislativní úpravy České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických, vyhodnocuje rozdíly, tendence vývoje, klady a zápory ve vztahu k praxi vytváření profilů a behaviorálního cílení reklamy. Následně autor vyjmenovává další rizika tohoto trendu pro svobodu a soukromí a sestavuje seznam jak obecných doporučení, tak i doporučení pro samotné uživatele pro maximalizaci ochrany soukromí a osobních údajů.
Klíčová slova:
Facebook; Personalizace; Soukromí; Osobní údaje; Cookies; Google; Bublina filtrů; Behaviorální cílení; Profilování; Online sledování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 10. 2012
Datum podání práce:
10. 12. 2012
Datum obhajoby:
28.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39944_xfarg00.pdf [2,51 MB]
Oponentura:
28969_pavlant.pdf [527,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
39944_sigmund.pdf [321,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39944/podrobnosti