Současné trendy multimodální dopravy se zaměřením na EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současné trendy multimodální dopravy se zaměřením na EU
Autor práce:
Sekan, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vošta, Milan
Osoba oponující práci:
Kašpar, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav multimodální dopravy se zaměřením na Evropskou unii, přiblížit čtenáři aktuální koncept Společné dopravní politiky EU, její hlavní cíle a priority budoucího vývoje. Dále analyzovat vývoj realizace projektu jednotné transevropské dopravní sítě se zaměřením na prioritní projekty podporující rozvoj multimodální dopravy v EU. V závěru práce nastínit potenciál kontinentální kombinované dopravy jako alternativy k multimodální dopravě, vytyčit její aktuální problémy brzdící budoucí rozkvět tohoto nového dopravního oboru.
Klíčová slova:
společná dopravní politika; kombinovaná doprava; multimodální doprava; transevropské dopravní sítě

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2011
Datum podání práce:
15. 12. 2012
Datum obhajoby:
28.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34096_xsekm05.pdf [5,29 MB]
Oponentura:
29282_kaspar.pdf [41,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
34096_vosta.pdf [42,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34096/podrobnosti