Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmu právnickej osoby v podmienkach Českej a Slovenskej republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmu právnickej osoby v podmienkach Českej a Slovenskej republiky
Autor práce:
Slechanová, Soňa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Slunčík, Peter
Osoba oponující práci:
Strouhal, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The aim of this work is to transform the profit into income tax base of corporate person in legislative conditions of two countries - the Czech and Slovak Republic. The first part contains the theoretical basis on which I relied, and which I then applied to the practical part, based on a particular company as a limited company. At the end there is a summary which based on the analysis of the tax legislation of the two countries indicates which environment of these countries in terms of tax burden is more favorable. During processing of this work I used materials of specific company that I got for year 2011.
Klíčová slova:
tax burden ; tax base; earnings before tax; corporation tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 6. 2012
Datum podání práce:
19. 12. 2012
Datum obhajoby:
29.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
38045_xsles04.pdf [2,59 MB]
Oponentura:
29297_strouhal.pdf [58,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
38045_slup01.pdf [284,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/38045/podrobnosti