Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Slevy na daních

Autor práce: Doubková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Marková, Hana
Osoba oponující práci: Vybíral, Roman

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slevy na daních
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je charakteristika současné právní úpravy slev na daních v České republice a následná komparace s úpravou ve Spojených státech amerických. Úvodní kapitola se věnuje základním pojmům používaným v souvislosti s daňovou problematikou. Druhá kapitola obsahuje popis konstrukčních prvků daně, vymezuje postavení slev na daních a zejména jejich vztah k pojmu odčitatelná položka. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají popisem právní úpravy slev na daních v obou zemích, která je následně porovnána v závěru práce.
Klíčová slova: Spojené státy americké; Česká republika; slevy na daních

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slevy na daních
Překlad názvu: Tax Credits
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main objective of this Bachelor thesis is to describe actual legislation governing tax credits in the Czech Republic, followed by a comparison to the United States legislation. The opening chapter introduces basic terms used in connection with tax topics. The second chapter characterizes the structural elements of taxes and defines tax credits, particularly their relation to tax deductions. Chapter three and four outline the current legislation on tax credits in both countries, which is compared in the conclusion of the study.
Klíčová slova: Czech Republic; tax credits; United States of America

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2012
Datum podání práce: 20. 12. 2012
Datum obhajoby: 30.01.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce37554_xdouj17.pdf [726,96 kB]
Oponentura29008_Vybíral.pdf [282,68 kB]
Hodnocení vedoucího37554_markova.pdf [41,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/37554/podrobnosti