Analýza návštěvnosti pražských kin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza návštěvnosti pražských kin
Autor práce:
Gábrišová, Nikol
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Vávra, Oldřich
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Návštěva kina byla velkým fenoménem a oblíbenou zábavou ve 20. století, je tomu tak ale i v moderní době 21. století? Stále se natáčí nové filmy, které můžeme vidět v kinech. Vývoj návštěvnosti kin je však v posledních letech velmi nejistý a kolísavý. Proto jsem se rozhodla v této práci věnovat bližší analýze návštěvnosti pražských kin. Praha má ze všech českých měst nejvíce kin a potenciální divák má tedy skutečně široký výběr, i proto je tedy zajímavé prozkoumat blíže návštěvnost v pražských kinech. Cílem práce je tedy zjistit a blíže analyzovat, jak se vyvíjela návštěvnost pražských kin v posledních šesti letech, dále porovnat návštěvnost a tržby kin klasických a multikin a na základě těchto zjištění pak formulovat odhady vývoje návštěvnosti do budoucna a také vymyslet rady, které by kinům pomohly přilákat více diváků. Pomocí dotazníkového šetření a kvalitativního výzkumu pak zjistím, jak často chodí Pražané do kina a také tímto výzkumem získám bližší informace o charakteristikách návštěvníků kin.
Klíčová slova:
Tržby; Praha; Návštěvníci; Film; Návštěvnost; Kino

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2012
Datum podání práce:
15. 12. 2012
Datum obhajoby:
30.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36683_xgabn00.pdf [1,98 MB]
Oponentura:
29400_vavra.pdf [320,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
36683_zamazal.pdf [265,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36683/podrobnosti