Od emigrace k imigraci: Měnící se tvář Jižní Koreje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Od emigrace k imigraci: Měnící se tvář Jižní Koreje
Autor práce:
Humplíková, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Druláková, Radka
Osoba oponující práci:
Knotková, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice migračních toků Jižní Koreje na pozadí jihokorejského ekonomického boomu. Autorka postihuje vztahy mezi ekonomickým rozvojem a charakterem mezinárodní migrace v Jižní Koreji. V práci představuje příčiny a důsledky ekonomického rozvoje, včetně společenských a demografických aspektů, stejně jako vývoj mezinárodních migračních toků. Nejdříve představuje vývoj a charakter emigrace z Jižní Koreje a poté postihuje imigraci, včetně jihokorejské imigrační a integrační politiky. Práce se snaží definovat vazbu mezinárodních migračních toků na ekonomický rozvoj a srovnat případ Jižní Koreje se závěry existujících teorií mezinárodní migrace.
Klíčová slova:
mezinárodní migrace; Jižní Korea; ekonomický rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 2. 2012
Datum podání práce:
14. 12. 2012
Datum obhajoby:
31.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35797_xhumk01.pdf [1,88 MB]
Oponentura:
24843_knotkova.pdf [43,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
35797_drulakr.pdf [43,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35797/podrobnosti