Výdaje na veřejnou zeleň v závislosti na různé parametry obcí v ČR za rok 2011

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výdaje na veřejnou zeleň v závislosti na různé parametry obcí v ČR za rok 2011
Autor práce:
Mrkvičková, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vejchodská, Eliška
Osoba oponující práci:
Ropický, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Zeleň ve městech a obcích je důležitou součástí našeho života a působí na nás mnoha pozitivními vlivy. V České republice je zakládání, obnova a údržba veřejné zeleně v kompetenci měst a obcí. Jako s každou jinou veřejnou službou přichází problém s kvantitou a kvalitou jejího poskytování. Tato práce se zabývá vztahy, které vznikaly v roce 2011 mezi výdaji na veřejnou zeleň a různými parametry obcí. Na základě těchto vztahů vytvoříme dvě hypotézy. První vychází z úspor z rozsahu a předpokládá, že čím větší obec, tím menší výdaje by měly být poskytovány na veřejnou zeleň na obyvatele. Druhá hypotéza vychází z práce Carrutherse a Úlfarssona (2008) a říká, že čím vyšší hustota zalidnění, tím nižší výdaje na obyvatele jsou městy vynaloženy. Ke zhodnocení pravdivosti hypotéz byla použita statistická metoda regresní analýzy. Ta ovšem nepotvrdila pravdivost ani jedné z nich. Neexistuje tedy nepřímá závislost mezi velikostí obce či hustoty zalidnění a výdaji na veřejnou zeleň per capita. Důvod, proč zde neexistuje závislost, tkví především ve velké svobodě rozhodování jednotlivých obcí, co se veřejné zeleně týče.
Klíčová slova:
Korelační analýza ; Municipální rozpočet; Údržba městské zeleně; Rozpočtové určení daní; Veřejné statky; Městská zeleň; Veřejná zeleň; Regresní analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Environmental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 5. 2012
Datum podání práce:
15. 11. 2012
Datum obhajoby:
31.01.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37685_xmrki02.pdf [1,58 MB]
Oponentura:
29575_xropj01.pdf [340,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
37685_vejchode.pdf [120,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37685/podrobnosti