Válka proti chudobě a/nebo válka ve Vietnamu? Otázka rozpočtových priorit USA v druhé polovině 60. let

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Válka proti chudobě a/nebo válka ve Vietnamu? Otázka rozpočtových priorit USA v druhé polovině 60. let
Autor práce:
Černík, Jaroslav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci:
Tajovský, Ladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje vlivu války ve Vietnamu na hospodářství a federální rozpočty USA s důrazem na možný vliv tohoto konfliktu na probíhající válku s chudobou vyhlášenou prezidentem Lyndon Baines Johnsonem. Práce zkoumá změny ve výdajích federálních rozpočtů. Poukazuje na to, že z vývoje mezi lety 1964 -- 1969 není patrný vliv vietnamského konfliktu v takovém rozsahu, aby mohl být považován za hlavní příčinu neúspěchu Johnsonových sociální programů pro boj s chudobou. Práce naznačuje, že dvě z možných vysvětlení naopak můžou být v neefektivně zvoleném způsobu boje s fenoménem chudoby a Johnsonem zvolený postup pro získání financí pro své programy, který vyústil v pokles důvěry veřejnosti v jeho osobu a s tím i popularity jeho sociální politiky.
Klíčová slova:
Lyndon Baines Johnson; válka ve Vietnamu; Válka s chudobou; sociální programy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2012
Datum podání práce:
3. 1. 2013
Datum obhajoby:
05.02.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
39899_xcerj113.pdf [795,26 kB]
Oponentura:
29522_tajovla.pdf [120,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
39899_jerz01.pdf [131,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/39899/podrobnosti